Zegenpolder, start natuurinclusieve akkerbouw

Vogels Zegenpolder

 

 

Experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon, 2017:

nulmeting (integrale rapportage 2018). 

Meer dan 100 pagina’s, vier rapporten en een onderzoek waterleven, samengebracht en overzichtelijk gepresenteerd.

Metingen chemische en fysische kwaliteit bodem en bodemleven, planten, insecten, vogels en zoogdieren.

– Louis Bolk Instituut LBI: bemonstering en beoordeling bodemkwaliteit, regenwormen  en nematoden: bodemgesteldheid en bodemleven i.v.m. productieve, natuurinclusieve akkerbouw

– Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels GKA:  Meetnet Agrarische Soorten (MAS) Zuid-Holland en wintervogeltelling. MAS-methode telling broedvogels  op 10 punten in het Buijtenland van Rhoon en ook daarbuiten, om de effecten van natuurinclusieve landbouw te toetsen.

– EIS: kwantitatieve en kwalitatieve inventarisatie insecten en geleedpotigen.

– Natuurbalans: flora inventarisatie Buijtenland van Rhoon

Agrarisch experiment Zegenpolder te Rhoon. Eerste natuurinclusieve akkerbouwplan van Nederland, gestart op 75ha van de Zegenpolder. De Zegenpolder maakt deel uit van het Buijtenland van Rhoon  (zo’n 600ha intensief akkergebied). Van die 75 ha is 15ha vogelakker, wintervoedselakker, flora-akker en braakstroken, en 60ha is productie-akker.

Het doel is om algemene principes van gewasproductie en akkernatuur te onderzoeken.

“De resultaten van dit onderzoek kunnen aansturen op een nieuw en realistisch en verdedigbaar verdienmodel voor duurzame landbouw en de realisatie van hoogwaardige akkernatuur. Deze pilot is de eerste in haar soort in Nederland. …. Uiteindelijk zal geleerd moeten worden van het experiment in de Zegenpolder zodat het gehele Buijtenland van Rhoon, maar ook gebieden elders, optimaal ingericht kunnen worden voor landbouw, natuur en recreatie.”

Het enthousiaste verslag in de Schakel van 6 december 2018 (klik op link boven aan dit bericht) is gebaseerd op wat wetenschappelijk is vastgelegd in de rapporten over 2017 en over 2018, die op hun beurt bijeengebracht worden in een integrale rapportage 2019.

Reageer

    Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.