De groeten van Liesbeth!

In de bijgevoegde strip (klik erop om te vergroten) zien jullie mij, de bril-op-kop-dragende pinnige dame. Dat zit zo.

Bestuur VAWL
LiesbethIk was lid van het bestuur van de vereniging Albrandswaards Landschap voor de werkgroep natuur en natuureducatie. Aanvankelijk was er bij mij enthousiasme voor deze post want midden 2012 had de Raad van State beslist dat er aan de bestemming hoogwaardige natuur in het Buijtenland van Rhoon, niet te tornen viel. Een jaar later kwam een hernieuwde kans voor de boerenlobby op, door voor een burgerinitiatief van de boerendochters 40.000 handtekeningen te verzamelen met lijsten en een internet-petitie. Het bestuur wil alle bewoners en organisaties die betrokken zijn bij alle buitengebieden van Rhoon onder zijn hoed verenigen. Daarvoor moeten zowel de natuurbeschermers als de boeren te vriend gehouden worden. Mijn enthousiasme veranderde in verontwaardigde felheid toen ik de misleidende informatie zag, waarvan de boerenlobby zich bediende om handtekeningen binnen te halen..

De boerenlobby liegt
Al jaren voert Wim Gé Warnaar in een lokale nieuwsbrief de Polderkolder, propaganda voor de boerenlobby, als ‘de belangrijkste spreekbuis van de bewoners van het buitengebied’  ten behoeve van het voortbestaan van de gangbare landbouw. Toen het handtekeningen verzamelen voor het burgerinitiatief van de polderdochters begon in 2013 werd de propaganda landelijk gevoerd en werd leugenachtiger dan tevoren, propaganda die vals en misleidend was: volgens de flyer bij de lokale handtekeningenlijsten zou 600 hectare onderlopen (misleidend omdat in natte tijden er maximaal 150 hectare – met regenwater –  onder zou komen te staan); volgens het landelijke t.v. programma EenVandaag van 19 november 2013 zou hier een tweede Hedwigepolder ontstaan vol rivierwater (misleidend omdat hier met regenwater een tweede Groene Jonker zou ontstaan). De boerenlobby maakte misselijk misbruik van verborgen angst voor overstromingen. De boerenlobby, die in mijn ogen legitiem is en waarvoor ik begrip heb, is met die propaganda over de schreef gegaan.  In de wereld van de commercie (de wereld van Wim Gé, die publiciteitsman is of was bij Total) is dergelijke misleidende propaganda  misschien nog te bestempelen als een toelaatbare overdrijving. Maar als het om een democratisch middel als een burgerinitiatief gaat, dan is misleidende informatie volstrekt ontoelaatbaar en het bespelen van onderbuik gevoelens is misselijkmakend. Bijna corrupt is het als handtekeningen worden geworven met beloning, zoals een duosprong van SkyDive!

Giftige sfeer
Ik had op persoonlijke titel een e-mail gestuurd naar vier bekenden. Daarin sprak ik een vermoeden uit, het vermoeden van wat de reden voor de vermoedelijke instigator van deze propaganda, de schrijver van de lokale Polderkolder, Wim Gé Warnaar, was om zich zo scherp te verzetten tegen de provincie en tegen natuurbeschermers. Al in zijn jeugd gingen zijn haren natuurlijk al overeind van de macht van  de overheid, die zijn ouders dwong om met hun olie- en landbouwgifhandel van hun plek in een nieuwe woonwijk te verdwijnen. Later raakte hij gebeten op natuurbeschermers die het gebruik van landbouwgif steeds luider veroordeelden en mede oorzaak waren dat de olie- en landbouwgifhandel van zijn ouders – inmiddels in de polder bij Rhoon – , moest verdwijnen. Die e-mail lekte uit (briefgeheim geldt niet voor e-mail) en kwam bij Wim Gé terecht. Die reageerde er op als gestoken door een wesp. In zijn Polderkolder drukte hij mijn e-mail af met in de kop de vier geadresseerden uitgewist, alsof die mail bedoeld was voor een breed publiek, en met verontwaardigd commentaar. De lezers vonden de inhoud van de e-mail schandalig.

In de gebiedscoöperatie? Dan zij weg!
Een belangrijk lid (vandaar het kroontje) van de vereniging VAWL, Thedie Binder, compagnon in de boerenlobby van Wim Gé Warnaar, schreef het bestuur een brief. Hij wees er op dat ik de deelname van de vereniging aan de (nog te vormen) Gebiedscoöperatie voor het Buijtenland van Rhoon in de weg zou staan, zolang ik nog als bestuurslid aanbleef. Alsof hij dat voor het zeggen had, heeft het bestuur mij vriendelijk doch dringend verzocht afscheid te nemen. Dat heb ik gedaan, op 4 februari j.l. tijdens de ALV. Afgelopen twee jaar heb ik mij inderdaad fel tegen de gangbare landbouw en het gebruik van landbouwgif opgesteld, maar nooit in naam van de vereniging, altijd alleen op deze website met één keer in een ingezonden persoonlijke brief in de lokale krant. Kennelijk is mijn felheid hard bij de boerenlobby aangekomen. En kennelijk dreigt het hele bestuur er op te worden aangekeken.

Wacht niet zes jaar
In het laatste kadertje van de strip zien jullie mijn priemende vinger en een bordje ‘Bouwkavels te koop’. Over zes jaar, in 2021 loopt de beschermende werking van de PKB PMR voor het Buijtenland van Rhoon af (als het niet al eerder is als de Tweede Kamer gunstig beslist over de petitie van de boerendochters) en kan de bestemming gemakkelijk veranderen in bestemming industrie of woningbouw. Tenzij vóór die tijd daverend succes is geboekt met oud-minister Veerman’s plan voor duurzame landbouw (met natuurelementen) in het Buijtenland van Rhoon. De nog op te richten Gebiedscoöperatie zal daarvoor zorg moeten dragen. Als het aan de boerenlobby ligt mislukt dat en kan ook na 2021 de gangbare landbouw met landbouwgif en mestinjecties onbelemmerd doorgaan, om tenslotte de grond met hoge prijzen voor industrie of huizenbouw te kunnen verkopen. Wat is anders het belang van de heer Adriaan Geuze van architectenbureau buroWest8 bij zijn optreden in het propaganda filmpje voor de boerenlobby (EenVandaag 19 november 2013)? Niet dat hij toen al openlijk vooruitliep op woningbouw, maar hij liet zich toch niet voor niets smalend uit over natuurbeschermers ‘die natte natuur willen spelen’? Waarover anders ging het later bij de onderzoekingen van oud-minister Veerman in zijn gesprek met hem?