Over ons

Het plan voor deze website ontstond toen bekend werd dat uitzonderlijk veel mensen in Rhoon en omgeving de petitie Stop het project Buijtenland van Rhoon hadden getekend.
Het verdwijnen van het boerenland betekende voor deze mensen het verdwijnen van de polders, het verdwijnen van dijken en akkers, het verdwijnen van natuur. Zij tekenden deze petitie ook uit angst voor het ontstaan van grote watervlakten zoals in de Hedwigepolder, van moerassen en dus muggenoverlast en malaria in het dorp,  van plekken dicht bij het dorp waar jongeren uit de grote stad ongezien kwaad aanrichten, van overlast van grote aantallen bezoekers uit Rotterdam-Zuid.  Deze angsten zijn ingegeven door de publiciteit rondom de petitie.

kerkuil

Wij zijn een groep inwoners van Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam-Zuid, om maar wat te noemen: inwoners van het eiland IJsselmonde. Onafhankelijk, zonder dat er enige organisatie of instantie achter zit. Alleen onze liefde voor natuur en biodiversiteit zit er achter.
Wij willen op deze website onder ‘NatuurRhoon In Woord’ te lezen geven wat er aan studies is voorafgegaan aan het project Buijtenland van Rhoon. We willen ons beperken tot het deel van het project dat het natuurherstel/-ontwikkeling betreft, het deel dat de vertrouwde, commerciële akkerlanden zal vervangen door natuur.  Wij doen dat door in korte, heldere samenvattingen weer te geven wat de studies hebben opgeleverd voor dit deel van het project.  Bij de samenvattingen staan de studies met naam en link vermeld, zodat u op internet zelf kan nagaan of de samenvattingen juist zijn, voor het geval u daaraan twijfelt. Wij doen in ieder geval ons uiterste best en leggen de samenvattingen zoveel mogelijk eerst voor aan deskundigen ter verbetering van onjuistheden. Dit vindt u onder ‘natuurrhoon in woord’ onder Krekenlanden en Natuurakkers. Let wel, de naam van de website wijst er al op  dat we  alleen aandacht besteden aan het deel van het project dat aan recreatie is gewijd, voor zover daar ook natuurherstel c.q. -ontwikkeling plaatsvindt.

Onder ‘NatuurRhoon In Woord’ vindt u ook informatie over de natuur in de Natura 2000 gebieden (de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt), in Bos Valckenstein, in het Binnenland van Rhoon (waartoe de natuurlijke ontwikkeling de Koedoodzone behoort). Dit zijn de gebieden rond Rhoon waar de natuur, zoals wij die graag zien, tot nu toe weer de kans krijgt. Wellicht kunnen we op termijn deze lijst nog uitbreiden.

Onder ‘NatuurRhoon in Beeld’ vindt u natuurfoto’s die rondom Rhoon zijn gemaakt en die, met vermelding van de naam van de makers, ter beschikking van de website zijn gesteld om aan u te laten zien wat er nu al aan natuur in die gebieden te bewonderen is.

U vindt ook een contactformulier op de website, voor relevante vragen en opmerkingen. Wat is er naar uw mening niet duidelijk, wat mist u, wat is volgens u onjuist overgenomen uit de studies? Daarnaast kunt u reageren op berichten onder ‘Nieuws’.

NatuurRhoon.nl