Nieuws

Zegenpolder, start natuurinclusieve akkerbouw

Vogels Zegenpolder     Experiment hoogwaardige akkernatuur Zegenpolder, Buijtenland van Rhoon, 2017: nulmeting (integrale rapportage 2018).  Meer dan 100 pagina’s, vier rapporten en een onderzoek waterleven, samengebracht en overzichtelijk gepresenteerd. Metingen chemische en fysische kwaliteit bodem en bodemleven, planten, insecten, vogels en zoogdieren. – Louis Bolk Instituut LBI: bemonst

Lees verder
Linde in de Zegenpolder

Linde Slikboer heeft in mei van 2017 twee soorten bijzondere wilde bij gefotografeerd en gevangen in de Zegenpolder bij Rhoon. Determinatie kon pas met zekerheid vastgesteld worden in Naturalis in Leiden. Het waren een koekoeksbij, de Kraagbloedbij, die al sinds 1954 buiten Limburg niet meer in Nederland aangetroffen was, en een Roodbruine groefbij, ook een Rode lijst soort. Klik op de link en lees meer over de

Lees verder
Minder insecten en de boeren in buitengebied Rhoon

In Nieuwe Oogst is op 3 november 2017 een artikel verschenen van de hand van J. J. de Jong uit Rhoon. Let vooral op de volgende passage over de reactie van de agrarische sector op de achteruitgang van insecten : “Als er sprake is van een kleine vorm van bewustwording in de agrarische sector, dan staat de klok waarschijnlijk al op 1 minuut voor 12. Er wordt nu nog schamper om gelachen. Indien de landbouwgro

Lees verder
Ben Koks in de Zegenpolder

Ben J. Koks, 1963 is een Nederlandse ornitholoog en natuurbeschermer, tevens oprichter van Werkgroep Grauwe Kiekendief. Het Buijtenland van Rhoon wordt een gebied van 600 hectare voor natuur en recreatie waar natuur, recreatie en landbouw in harmonie samengaan. © arie kievit In Trouw van 29 september 2017 verscheen een artikel over het Buijtenland van Rhoon, waarin Ben Koks en zijn belang voor agrarische natuur

Lees verder
Antwoord op de Steppekiekendief van de heer Warnaar

  Foto Julian de Frel   In de Schakel van 26 april 2017 heeft de heer Wim Gé Warnaar een aantal onjuistheden laten opschrijven. Overigens, zijn enthousiasme over de vogel zelf is juist! Op 20 april zat aan de rand van de Molenpolder een Steppekiekendief te eten van een dode meeuw. Dat heeft een vogelaar (uit Utrecht) gesignaleerd en meteen doorgegeven aan andere vogelaars. Er kwamen leden van de vogelw


Vogelinventarisatie 2016 Buytenland van Rhoon, fragment

  Uit het rapport ‘Poldervogels’ Broedvogels in het Buytenland van Rhoon 2016, Niels Godijn   ‘In de tienjarige periode van 2007 tot en met 2016 zijn de polderbroedvogels in het Buytenland van Rhoon over het algemeen sterk afgenomen. In 2007 werden er in het totaal nog 161 territoria vastgesteld (Den Boer & Nederpel, 2008), in 2016 nog slechts 61. Dit betekent een totale afname va


Milieufederatie over het Buijtenland van Rhoon

De vertegenwoordiger van een groot aantal natuurorganisaties in Zuid-Holland is de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, NMZH. De Milieufederatie maakt deel uit van de Tafel van Borging die a.h.w. toezicht houdt op de uitvoering van de afspraken over de Maasvlakte 2, dus ook van de afspraken over het Buijtenland van Rhoon. Hieronder volgt de blog van  Alex Ouwehand, directeur van de NMZH. Hij maakt zich zorge

Lees verder
Volgende pagina »Volgende pagina »