Alternatief boeren plan onvoldoende

Het is naïef om het alternatieve plan van de boeren te omarmen zonder kennis van de inhoud. De presentatie van het plan aan de gemeenteraad klonk betoverend, want het plan belooft dat boeren zich inzetten voor de bedreigde akkerflora en -fauna. En je verwacht dan zoiets als wat in het plan van de provincie wordt voorgesteld: 130 hectare natuurakkers! Maar de informatie dat het alternatieve plan veel minder kost dan het provinciale plan, doet vermoeden dat die inzet niet zo groot is.

En ja, zo is het ook: meer dan de helft van het plangebied blijft commerciële grond (de licht grijsgroene gedeelten op de kaart), waar de akkers wel economisch beheerd moeten worden willen ze iets opbrengen. Deze economisch beheerde akkers liggen vrijwel direct naast de stukjes die als ecologisch beheerde natuurakkers en hoogstamboomgaarden gepland zijn. Onderaan het staatje van kosten op pagina 8 van het plan dat aan de gemeenteraad is uitgedeeld, staat een post ‘puntenstelsel’, kosten 19.000 euro voor 30 jaar. De bedoeling is dat ook de commerciële akkers ‘verduurzaamd’ worden, waarvoor de boer punten krijgt waarmee hij aanspraak op vergoeding kan maken.

Om de ecologisch beheerde stukjes succesvol te laten zijn, meer insecten en meer vogels, moet het gebruik van insecticiden ook op de akkers in de buurt gestopt zijn, ook zij moeten ‘verduurzaamd’ zijn. Dan moet ongeveer de helft van de 600 ha van het plangebied worden verduurzaamd. Te betwijfelen is of het de boer lukt met het geld dat voor het puntenstelsel voor 30 jaar is gereserveerd: 19.000 euro voor 300 ha is 60 euro per hectare voor 30 jaar, dat is 2 euro per hectare per jaar. Dat is niet rëel. Drie nullen te weinig?

Reëel voor de redding van akkervogels is het b.v. om op een groot aantal hectaren graanstoppels te laten staan. De prijs daarvoor is gebleken wel 2000 euro per hectare per jaar te zijn! Beluister de uitzending van Vroege Vogels van 2 maart 2014, Redding akkervogels: http://vroegevogels.vara.nl/Radio.947.0.html

Geen wonder dat het alternatieve plan zoveel goedkoper uitkomt dan het provinciale plan: er is geen enkele garantie dat het de akkerflora en -fauna helpt. Jammer, maar waar, want het klonk wel aantrekkelijk. Veelbelovend voor akkerflora en -fauna is het provinciale plan met natuurakkers in de Molenpolder, waar in de wijde omtrek uitsluitend natuurgebied en ecologisch beheerd recreatiegebied liggen.

NatuurRhoon.nl