Natuur In Woord

6-Kreken_0 - kopieWij willen op deze website onder ‘NatuurRhoon In Woord’ te lezen geven wat er aan studies is voorafgegaan aan het project Buijtenland van Rhoon. We willen ons beperken tot het deel van het project dat het natuurherstel/-ontwikkeling betreft, het deel dat de vertrouwde, commerciële akkerlanden zal vervangen door natuur.

Wij doen dat door in korte, heldere samenvattingen weer te geven wat de studies hebben opgeleverd voor dit deel van het project. Bij de samenvattingen staan de studies met naam en link vermeld, zodat u op internet zelf kan nagaan of de samenvattingen juist zijn, voor het geval u daaraan twijfelt. Wij doen in ieder geval ons uiterste best en leggen de samenvattingen zoveel mogelijk eerst voor aan deskundigen ter verbetering van onjuistheden. Dit vindt u onder ‘NatuurRhoon In Woord’ onder Krekenlanden en Natuurakkers. Let wel, de naam van de website wijst er al op dat we alleen aandacht besteden aan het deel van het project dat aan recreatie is gewijd, voor zover daar ook natuurherstel c.q. -ontwikkeling plaatsvindt.

Onder  ‘NatuurRhoon In Woord’ vindt u ook informatie over de natuur in de Natura 2000 gebieden (de Rhoonse en Carnisse Grienden en Klein Profijt), in Bos Valckenstein, in het Binnenland van Rhoon (waartoe de natuurlijke ontwikkeling de Koedoodzone behoort). Dit zijn de gebieden rond Rhoon waar de natuur, zoals wij die graag zien, tot nu toe weer de kans krijgt. Wellicht kunnen we op termijn deze lijst nog uitbreiden.