Goedkeuring EZ voor het kwartiermakersplan

de-mierden-frans-van-boxtel

Akkernatuur

Eind november kreeg natuurrhoon.nl een kopie toegestuurd van de brief die staatssecretaris van Dam van EZ op 17 november 2016 aan Gedeputeerden van de provincie ZH heeft gestuurd. Het onderwerp van die brief: goedkeuring door het rijk verleend aan het kwartiermakersplan van GS ZH voor het Buijtenland van Rhoon.

Dat plan was eerder al geamendeerd door de Provinciale Staten. Die eisten nadrukkelijk realisering van de PKB doelen (natuur/natuurakkers en recreatie) en goede monitoring. Hieronder een deel van het besluit van Provinciale Staten op 14 september 2016:

‘In te stemmen met het advies van de kwartiermakers met inachtneming van:
a. de randvoorwaarden voor het vervolg zoals verwoord in paragraaf 3 van deze
toelichting;
b. de randvoorwaarde dat in het voorgestelde vervolgproces de gebiedscoöperatie,
samen met natuur- en recreatiepartijen, de doelstellingen voor hoogwaardige
akkernatuur en en de bijbehorende inrichtingsmaatregelen passend binnen de
doelstelling van de PKB-doelen verifieerbaar uitwerken; en
c. de randvoorwaarde om in het voorgestelde vervolgproces, de toetredingscriteria
en de samenstelling van het bestuur zodanig te verruimen dat iedereen die een
fysieke actieve bijdrage levert aan de realisatie van de doelen in het gebied, dit
via de gebiedscoöperatie kan doen.’

[Paragraaf 3 van de toelichting: “……..Het bestemmingsplan: · Biedt mogelijkheden voor ondernemers om te
ondernemen · Borgt het realiseren van de PKB doelen · Biedt een titel voor volledige schadeloosstelling aan die ondernemers die het plangebied willen verlaten. · Moet zorgvuldig tot stand zijn gekomen en moet recht doen aan de positie en belangen van andere ondernemers in het gebied alsmede de rol van de gemeente als bevoegd gezag voor het bestemmingsplan. · Dit alles dient te leiden tot een bestemmingsplan dat juridisch houdbaar is en daarmee zekerheid geeft aan betrokkenen.
Overig: · Er is een “level playing field” en er zijn gelijke kansen voor alle (agrarische) ondernemers in het gebied. · De interventiemogelijkheden van de provincie zijn duidelijk en geborgd. · De uitvoering past binnen wet- en regelgeving
waaraan de provincie is gehouden (denk o.a. aan staatsteun). · De hoogte van de tegemoetkoming in planschade middels een deugdelijk onderzoek moet in lijn zijn met de vast te stellen planschade conform de geldende procedures, richtlijnen en wetgeving (advies Nysingh).’]

 

De staatssecretaris EZ benadrukt de drie randvoorwaarden die de Provinciale Staten hebben gesteld aan de uitvoering van het kwartiermakersplan van GS. Hij refereert aan de zorgen van de Milieufederatie ZH (die voor de Tafel van Borging namens de grote natuurorganisaties spreekt) en van de ‘Vereniging Natuur Rhoon’. En hij refereert aan de ontevredenheid van de VABIJ (boeren van IJsselmonde). Belangrijkste zinsnede uit zijn brief:

‘Mocht het huidige bestemmingsplan ((hoogwaardige) natuur en recreatie, LP) een herziening behoeven om de realisatie van akkernatuur en recreatie mogelijk te maken, dan hecht ik eraan dat dit gebeurt binnen het kader van de PKB PMR (dus geen agrarische bestemming LP).’

Klik de link hieronder en lees de brief van staatssecretaris van Dam aan GS over het kwartiermakersplan:

staatssecretaris-ez-beslissing-kwartiermakersplan

Reageer

    Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.