Er is wel draagvlak!

Het is wel duidelijk dat enkele agrariërs in het projectgebied Buijtenland van Rhoon zich verzetten tegen het verlaten van de grond. Ook, in ruil voor commercieel goed te bewerken grond elders in Nederland, willen ze niet weg. Ze staan erop de commerciële (lees intensieve) akkerbouw in dit gebied voort te zetten. Het gaat, zo verklaart een polderdochter tegenover de Statencommissie Groen en Water, om de ouderlijke bedrijven.

Continuering van commerciële akkerbouw heeft echter heel veel negatieve gevolgen voor de polders. Verbreding van karakteristieke dijken of vervanging door landbouwwegen voor de machines die nu – zonder vergunning – over de oude dijken rijden. Doorgaan met het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het waterpeil in de winter kunstmatig laag en in de zomer juist hoog houden, wat funest is voor de natuur. Dit betekent dat er ongelofelijk veel dure, extra maatregelen genomen moeten worden in de regio om de gevolgen van zeespiegelstijging en droogte- en neerslagpieken op te vangen, zoals versteviging van zeedijken en opslag voor schoon zoet water. Terwijl dat voor een deel relatief goedkoop is op te lossen met het project Buijtenland van Rhoon. Het betekent dat ieder stukje grond voor intensieve akkerbouw wordt gebruikt en er geen plek is voor natuurlijke ontwikkeling van de flora en fauna die hier thuishoren. Het betekent dat er geen kreken met natuurrijke oevers en schoon water mogelijk zijn. Als het project Buijtenland van Rhoon doorgaat – en het gaat door – komt er ruimte voor de natuur in de polders.

En, als er geen ‘zware’ natuurclaim op het gebied gelegd wordt, betekent het dat de verrommelling aan de randen van de stad zeer waarschijnlijk doorgaat en dat er over 5, 10 of 15 jaar (eens is deze crisis ook weer over!) weer een VINEX-locatie in de polders verschijnt, zoals Portland en Carnisselande. Daarom is er wél draagvlak voor het project Buijtenland van Rhoon. Kijk voor meer informatie op www.natuurrhoon.nl.

De simpele uitleg voor de veldtocht van de polderdochters heeft natuurlijk te maken met de hoogte van de vergoeding per vierkante meter, die lager uitvalt voor de eigenaren van de gronden binnen het projectgebied dan voor die er net buiten vallen. Gronden die buiten het projectgebied vallen, kunnen immers aan de gemeente verkocht worden voor bouwprojecten. Dat is natuurlijk pech voor de verpachters (grootgrondbezitters) en voor de boeren die zelf eigenaar zijn binnen het projectgebied. Dus is het begrijpelijk dat er protest is, maar het gaat gepaard met een foutieve stemmingmakerij in de media. Een stemmingmakerij met behulp van een verkeerde voorstelling van het project, alsof het gaat om het onderwater zetten van het gebied en alsof de polders gered moeten worden.

Daarom valt het niet mee om voor de stem van degenen die vóór het project zijn, een platform te vinden. NatuurRhoon wil dat zijn en nodigt u van harte uit om een kijkje te nemen op www.natuurrhoon.nl.
Wilt u een positieve, opbouwende mening kwijt over het Buijtenland van Rhoon, laat deze dan achter op onze website. Het is immers tijd voor een krachtig positief geluid.

 

Nieuwsbericht 29 januari 2014

 

 

 

 

 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
 • Avatar
  • Avatar

Reageer

  Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.